3D model nádraží Ostrava-Vítkovice

Výsledek ‚Specializovaná mapa s odborným obsahem‘ Dynamická 3D mapa objektu železničního nádraží v Ostravě-Vítkovicích je ve formě BIModelu. Technologie BIM (z anglického ‚Building Information Modeling‘ = informační modelování budovy) umožňuje vytvořit a spravovat databázi informací o budově během celého jejího života, od výstavby přes užívání, rekonstrukci až k případné demolici. Součástí databáze jsou i údaje o geometrii stavby ve formě 3D modelu. Jedná se o trend v projektové dokumentaci využívaný u novostaveb, který se ve světě v posledních letech uplatňuje i v kontextu památkové péče ve formě tzv. HBIM (Historical/Heritage Building Information Modeling = informační modelování historické/památkové budovy). Model je prostřednictvím bodové informace přidružen do konkrétního geografického informačního systému (GIS) spravovaného hlavním řešitelem projektu.

Míra detailu modelu je dána jeho účelem. Základním stavem je kombinace strukturálního modelu, který je propojen s databází (nejen) materiálových vlastností, a digitálních modelů unikátních prvků, které pro objekt určil jeho garant. V případě vítkovického nádraží jde např. o významné skleněné dekorační prvky – hodiny na galerii od Vladimíra Kopeckého a skleněné panely zábradlí od výtvarníků Františka Buranta a Benjamina Hejlka v odbavovací hale. Tyto dílčí 3D modely byly vytvořeny pomocí fotogrammetrie a jsou zveřejněny na na serveru ‚Sketchfab‘ (sketchfab.com) pod profilem speciálně vytvořeným pro potřeby projektu MA6070.

Geometrický model konstrukce železničního nádraží vznikal na základě dostupné části původní projektové dokumentace, podrobné fotodokumentace současného stavu a měření na místě. 3D geometrický model tvoří nosná železobetonová konstrukce dělená dle dilatačních celků. Jeho jednotlivé prvky spadají do softwarem předdefinovaných ‚Rodin‘ dle logiky konstrukce (sloupy, stropní desky, trámy atd.).

Jak prohlížet BIM model

Tento model byl vytvořen specializovaným softwarem ‚Revit‘ firmy Autodesk. Jeho plně funkční varianta, kterou lze prohlížet, je zveřejněna pomocí cloudové služby A360. Pomocí ikony vlevo nahoře je možné vybrat si konkrétní stavební typy k zobrazení (např. stropní deska tloušťky 160 mm). Pro interaktivní využití 3D dynamického modelu je nejdůležitější ikona ‚Vlastnosti‘ na liště vpravo.

Po označení konkrétního prvku se v okně ‚Vlastností’ objeví všechny zadané údaje včetně nově definovaných parametrů s hypertextovými odkazy do externích databází. V těchto databázích se lze dozvědět více např. o památkové hodnotě objektu nebo o provedených materiálových zkouškách.

Pro síťové modely vložené do konstrukce (např. fasáda, zábradlí, kulatý sloup) jsou zajímavé parametry v části ‚Identity Data’ (Identifikační údaje): Image_URL (ukáže se foto), 3D model URL (ukáže se 3D model detailu na webu Sketchfab) nebo Publikace (odkaz na kapitoly v odborné publikaci Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie - architektura - památkový potenciál).